Ridskolor - Aktuell information gällande RidskolorRidskolor

Mer om Ridskolor

Ridskolor är som ett andra hem för många ungdomar och det finns många fördelar med att gå på ridskola och vara med i en ridklubb. Barn och ungdomar som lär sig rida på ridskolor blir inte bara duktiga ryttare utan även lär sig ta ansvar och visar mer empati tack vare de krav som ställs på barnen att ta hand och sköta hästarna.Är det svårt att lära sig rida?

Att lära sig rida snyggt och självständigt kunna behärska hästen kräver en hel del träning och många lektioner på ridskolor. Dock går det snabbt att komma igång med ridningen så att det blir en spännande och trevlig upplevelse med närhet både till hästen och naturen.

Rekommenderat är att du går under ett par års tid på en ridskola och lär dig sköta hästen genom att ryckta, mocka och ta hand om din utpekade häst. Dessutom är det viktigt att du kan rida en häst bra innan du ens funderar på att skaffa en egen häst. Det finns flera olika nivår på ridskolor och ridlektioner så det är viktigt att försöka hitta en nivå som passar ditt engagemang och ditt hästkunnande bra.

Bild på Ridskolor

Vad kostar det är rida på ridskolor?

Priset att rida på ridskolorna varierar mycket över landet. Dyrast är det i ridskolorna i de större städerna och billigaste ridskolorna är de som är små och helt ideella. Fördelen med att gå på en ridskola är att alla kostnader är inkluderade så som veterinärkostnader, hästförsäkring, foder och stallplats.

Priset på ridlektioner kan variera så mycket som från 100 kr per timme får några få ridskolor i landet ända upp till 550 kr för en timma. Oftast stannar en ridlektion motsvarande en timme på 250 kr.